31.5K

未收费证明

2019年12月31日   点击人次:371   

   

 

西安市人才服务中心:

兹证明我单位参加于        日在西安培华学院(高校名称)召开的                    (招聘活动名称),校方未向我单位或通过中介机构收取任何费用。

 

特此说明

 

   

                 

 

 

 

                 单位名称(盖章)

  人:

        联系电话:

                                              

 

 

 


相关附件